Räckvidder

tackning-1.jpg

Yttre cirkel visar täckningen för en 25W mobil.

Inre cirklarna visar täckningen för en bärbar station i en bil i axelhöjd.

Vi har radiotäckning från Järna i söder till Knivsta i norr med bärbara radiostationer. Den viktiga inomhustäckningen är bra i Stockholm och i de flesta närkommunerna.